GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane kjøper 17 nye mobilkraner

Maskinenes kapasitet er fra 80 til 350 tonn og er planlagt levert i løpet av 2015.

Investeringen i nye mobilkraner, som er i størrelsesorden NOK 140 millioner, skal styrke flere av konsernets depoter i Skandinavia, hele veien fra kysten i Sør-Sverige til Nord-Norge.

– En fornyelse av maskinparken vil gjøre oss enda mer konkurransedyktig og samtidig gir det oss en solid ressurstilgang til vår leveringsdyktighet, uttaler konsernsjef Trond Helge Skretting.