GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane Group på vei fremover

Til tross for ustabilitet i norsk økonomi og tøffe innskrenkinger i norske bedrifter arbeider vi fremtidsrettet og bygger konsernet videre. Nå kommer nye kraner med ny lakk – i Nordic Crane Group-drakt!

Nyervervelse
Forthun & Sørhaug Kranutleie AS i Haugesund inngår nå i Nordic Crane konsernet. Virksomheten ble dannet i 1981, og har siden den gang utviklet seg til å bestå av syv mobilkraner og. Selskapet har et datterselskap, Karmsund Kranservice AS. Stangeland Kran AS har kjøpt 100% av aksjene i begge selskapene.Selskapene skal drives som tidligere og de gamle eierne blir fortsatt sentrale personer i virksomheten.

Første kran i Nordic Crane Group-drakt
Fredag 20. mars rullet den første kranen med det nye utseendet til Nordic Crane Group ut av lakkeringsverkstedet. De nye grønne og blå kranene blir godt synlige i terrenget!