GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

NORDIC CRANE AS ER ISO-SERTIFISERT

ISO-sertifisering

Nordic Crane sin norske virksomhet har i lengre tid jobbet med en sertifiseringsprosess gjeldende ISO 9001 kvalitetssikring og kundetilfredshet og ISO 14001 Miljø og bærekraftig vekst. I slutten av april fikk vi den gledelige beskjeden om at sertifikatene er innvilget. Sertifiseringen omfatter løfte- og spesialtranporttjenester.

Det er Nemko Scandinavia AS som har vært vårt sertifiseringsorgan, og samarbeidet har vært upåklagelig. Åge Breivik, revisor hos Nemko, har vært med oss i prosessen.
– Det er flere målsetninger vi ønsker å nå gjennom sertifiseringen, forteller Kirsti Finsal, som er KS-leder hos Nordic Crane og har vært tungt inne i prosessen som har pågått.
– Vi ønsket å få enda bedre kontroll på våre rutiner gjennom nye innfallsvinkler og ideer, forklarer hun.

Høye krav krever god kontroll

Nordic Crane er til enhver tid involvert i store og komplekse prosjekter, blant annet innenfor infrastruktur og industri med olje og gass, både i Norge og Sverige. Uansett prosjekt, stilles det stadig høyere krav til dokumentasjon og kontroll, og det er viktig at både nye og eksisterende kunder vet at de har en trygg, effektiv og profesjonell samarbeidspartner å forholde seg til. Med ISO-sertifisering på plass i både Norge og Sverige er vi godt rustet til fremtiden og den rivende utviklingen vi ser i bransjen.
Vår målsetning er å være den ledende aktøren innenfor våre markedsområder, og en fullskalaleverandør som skal kunne løse enhver utfordring, både store og små, på en trygg, sikker og ikke minst bærekraftig måte.

Roser avdelingene

En stor del av sertifiseringsprosessen har bestått i å gå gjennom og vurdere den praktiske gjennomføringen i bedriften.
– Vi har hatt gjennomgang på de fleste avdelingene våre, med veldig bra resultat. Det holdes veldig god orden både i verkstedene og på uteområdene våre, skryter Kirsti.

Nemko er vår sertifiseringspartner. 

Trond Evensen, Jesper Olsen og Helge Tangen er fornøyde med gjennomgangen av verkstedet i Drammen.
Morten Rummelhoff går gjennom rutinene med revisor. Jesper Olsen t.v.
Eirik Kynningsrud, revisor Åge Breivik og Jan-Birger Lillevik på avdelingen i Skien.

 

ISO 9001 sertifikat NO

ISO 14001 sertifikat NO