GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Neste generasjon HMS

Kynningsrud Fundamentering har i høst innført konseptet «Neste generasjon HMS» som har stort fokus på risikovurdering.

I «Neste generasjon HMS», som opprinnelig kommer fra Veidekke (2010), er det lagt stor vekt på bruk av og forståelse for risikovurdering i jobben.

Gjennom økt kompetanse, endring av adferd og bruk av standarder og prosedyrer skal risikoen ved en jobb reduseres.

Alle avdelinger og datterselskaper i Veidekke gjennomførte i uke 37 en «Kick-off» som skulle være en markering på at «Neste generasjon HMS» er i gang for fullt. Kynningsrud Fundamentering, som datterselskap av Veidekke, samlet i denne anledning alle sine ansatte i Oslo og i Trondheim den 12. og 13. september.