GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

NCW fokuserar på säkerhet under vindkraftsmässan

Just nu pågår årets stora händelse i ”Vindkraftssverige”, nämligen den årliga vindkraftsmässan. I år har Nordic Crane Wind lagt ett extra fokus på att diskutera säkerhetsfrågor med olika aktörer inom branschen.
I år går mässan av stapeln i Stockholm den 14-15 september. Som vanlig deltar Nordic Crane Wind med en egen monter. I år har vi lagt ett extra fokus på att diskutera säkerhetsfrågor med olika aktörer inom branschen. Vi har haft många och givande samtal med allt från turbinleverantörerna (vilka är de som köper våra tjänster) till tekniska konsulter som designar vindkraftsparkerna och däremellan de företag som är ansvariga för byggandet av parker.

Vill höja kunskapen kring säkerheten vid lyft av vindkraftverk
Det är mycket viktigt för oss inom Nordic Crane Wind att öka kunskapen inom branschen vad det gäller lyft. Vi har som mål att höja kunskapen kring vilken standard vägnätet och kranplatserna måste uppfylla ute på siterna. Detta är ett mycket viktigt område för att minimera riskerna för våra kranförare när de är ute och lyfter vindkraftverk.

En annan viktig fråga vi har diskuterat är vindförhållanden vid lyft och de ökade risker det innebär att lyfta kompletta rotorpaket kontra lyft av ett rotorblad i taget. Vi märker att det finns ett stort sug inom branschen att få lära sig mer om vår verksamhet och säkerhetsaspekterna kring vårt arbete.

Så vårt måtte ”Säkerheten först” har hörts många gånger i vår monter.