GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Monterer Norges lengste limtredragere

Tre kraner måtte til for å få limtredragerne på plass. En 160 tonner, en 350 og en 500 tonns kran løftet sammen de lange limtredragerne på opptil 47 meter på plass på den nye flypiren.