GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Montaget igång på Mölndals Galleria

Kortfattat består projektet av två delar om varsin sida om Mölndals bron.

Båda byggnaderna består av affärslokaler i markplan, parkeringshus i fyra plan och slutligen skall det byggas bostäder åtta våningar på detta. Parkeringshusen kommer förbindas med en körbro över Mölndals bron.

– Egentligen är detta inget speciellt mot andra montage vi har haft, skillnaden är att detta är så ofantligt stort! kommenterar montageledare Andreas Hesselroth starten på projektet.

Göteborg blir «Kynningsrud-grön»

Arbetet med att montera stommen till affärslokaler samt parkeringshus kommer pågå ända fram till mars 2017.

– Detta projektet kommer visa vår tydliga närvaro i Göteborgsregionen under en lång tid, säger en stolt Therese Karlsson, som är ansvarig projektledare för projektet.

Klicka på länken för att följa montaget över webbkamera