GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Mobilkranar monterar kraftledningar i Göteborgsregionen

Nordic Crane Kynningsrud AB jobbar med i det omfattande arbetet att bygga en ny, drygt 30 km lång växelströmsledning över två kommungränser i Göteborgsregionen.

Viktiga faktorer som att behovet av el ökar och att ett fel på en stamnätsledning kan ställa till med stora negativa konsekvenser för elförbrukarna, har lett till att staten har bestämt att bygga om och förbättra en lång kraftledningssträcka i Göteborgsområdet.

Det statliga elbolaget Svenska Kraftnät, har som huvudsaklig uppgift att transportera el på det så kallade stamnätet som är ”elens motorvägar”.
I maj i år startade bolaget det omfattande arbetet mellan Stenkullen och Lindome utanför Göteborg, med att bygga en ny kraftfull växelströmsledning för 400 kV och i samband med detta, ta bort den befintliga likströmsledningen.

30 stolpar skall monteras

Kranar med kapacitet på mellan 30 och 220 ton arbetar sedan cirka fyra månader tillbaka med att montera ihop stolpar till kraftledningarna. Som mest har vi haft fem kranar igång samtidigt vid kraftledningsbygget. Sammanlagt 112 stolpar ska på plats och ungefär 30 av dessa skall bit för bit sättas ihop och lyftas på plats med våra kranar. I terränger som är för svårframkomliga för mobilkranar används larvburna grävmaskiner istället.

Tunga delar i stolparna

Det finns ett antal olika stolpmodeller och bland annat monterar vi så kallade rörstolpar. Dessa väger sammanlagt mellan 20 och 46 ton totalt och består av 9 stycken delar. Bottensektionen väger 8,5 ton, mellansektionerna 5-9 ton och toppsektionen 1,1 ton. Totalt blir höjden på dessa kraftledningsstolpar 46 meter.

Arbetet med kraftledningen beräknas vara klart i maj 2012.