GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Mobila tornkranar redo för arbete

Till exempel så kan kranarna placeras helt intill bygget och man klarar sig därför med ett mycket mindre arbetsområde än med en vanlig mobilkran. Flera av dessa kranar kan även drivas med el där det är möjligt och är därför miljövänliga och tysta; perfekt för lyftarbete på natten eller i andra situationer där det av hänsyn till omgivningen behöver vara så lite buller på arbetsplatsen som möjligt. Med det integrerade belysningssystemet på jibben är det också möjligt att belysa arbetsområdet.

Tornkran – som fleksibel mobilkran

Mobila tornkranar är fantastiska arbetsredskap som hanterar de flesta möjliga och ”omöjliga” uppdrag. Genom att kranen har hjul, och därigenom göra den mobil, har du plötsligt fått ett extremt effektivt och inte minst flexibelt arbetsredskap. För lyft upp till 3 ton, där du inte behöver en radie på mer än 60 meter, är tornkranarna nästan oslagbara. Med andra ord är dessa typer av kranar skapade för ett mycket stort antal lyftjobb som utförs idag. En riktig arbetshäst som tacklar även de mest krävande situationerna.

För kranföraren finns det också fler möjligheter. Han/hon kan antingen sitta i kranen eller manövrera kranen via fjärrkontrollen. Med en flexibilitet som en vanlig mobilkran och med en riggningstid under en timme, kombinerar självresande tornkranar den vanliga mobilkranens mobilitet med räckvidden och lyfthöjden hos en tornkran.
Den mobila tornkranen används ofta för taxiverksamhet på grund av dess höga anpassningsförmåga och enkla övergång från körning till färdig riggning.

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss här.