GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Miljö under hård fokus på Kynningsrud Prefab AB

I samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har det gjorts en grundlig miljöutredning på Kynningsrud Prefab AB.

Tre entusiastiska tjejer från Handelshögskolans Miljövetarprogram har på initiativ från företaget gjort ett grupparbete och tagit fram en lokal miljöpolicy i samråd med Kynningsrud Prefab AB.
Syftet är att på så vis förbättra styrningen och sätta tydligare fokus på M:et i HMS.

50 sidors kompendium
Arbetet som pågått under våren har nu resulterat i ett gediget kompendium på 50 sidor där bland annat företagets samtliga miljöaspekter lyfts fram tillsammans med konkreta förändrings och förbättringsförslag. Den nya lokala policyn uppfyller alla krav enligt standard ISO:9001 och ger företaget en bra grund att jobba vidare utifrån.
Arbetet som tjejerna Kristin, Felicia och Lena har dokumenterat skall nu studeras och förvaltas på bästa sätt av företagets miljöansvariga.

Kynningsrud tar sin miljöskuld på allvar
Miljöarbetet är ett ständigt pågående förbättringsarbete då detta även ställs som krav i standarden. Man skall alltid överväga miljövänligare alternativ där så är möjligt.
Kynningsrud Prefab AB ligger redan nu långt före vissa konkurrenter beträffande betongblandning där vi av miljöhänsyn valt att gå ifrån natursand och i stället satsa på Bohuslänsk granitkross.