GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Medaljer for lang og tro tjeneste i Prefab

Kynningsrud Prefab er en del av Kynningsrudgruppen, som har historie helt tilbake til 1946, da bedriften Bj. Kynningsrud ble etablert i Halden. I 1973 startet Kynningsrud opp montasje av betongelementer, og i dag er selskapet en komplett prefabentreprenør med over 250 ansatte. Bedriften har 10 montasjelag og en stor og moderne betongelementfabrikk i Uddevalla.

Geir Skotnes og Hallstein Sjøstrøm har siden 1984 hatt viktige roller i bedriftens kompetansebygging innenfor montasje, og beskrives som de beste representantene for bedriftens verdigrunnlag «Ærlighet, lojalitet og entusiasme». Styreleder Harald Kynningsrud stod i sin tid for ansettelsen av dem, og i sin tale under utdelingen roste han dem med lovordene: «Uten dere er det ikke sikkert Kynningsrud hadde vært der vi er i dag».

Skotnes og Sjøstrøm har relativt nylig rundet 50 år, og bedriften ser fram til å ha dem med i mange viktige år fremover.

I forbindelse med at Skotnes den siste tiden har vært tilknyttet Prefab i Sverige, ble han november 2014 kåret til «Sveriges beste montasjeleder» på Betonggalan i Stockholm.

Les mer om Kynningsrud Prefab

Medaljen for lang og tro tjeneste

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Arbeidsgiver søker om Medaljen til ansatte med minst 30 års samlet ansettelse. Medaljen er en unik, innholdsrik og personlig anerkjennelse. Den er et symbol på at bedriften har skapt en arbeidsplass som over tid har vært utfordrende og interessant.