GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Marknadsför miljöfördelar med ny folder

Att jobba med miljöfrågor har länge varit en naturlig del för Kynningsrud Prefab och verksamheten strävar hela tiden efter att hitta nya lösningar som ger miljöfördelar.

– Den nya informationsfoldern kommer att göra det lättare för våra intressenter att snabbt förstå varför de ska välja Kynningsrud Prefab ur ett miljöperspektiv, säger marknadschef Lars Andersson.

Vad gör vi för att få miljöfördelar?

De positiva reaktionerna har inte låtit vänta på sig. En respons var: ”Kortfattad och enkel och lyfter fram aktiviteter som visar att det görs mycket och att miljö inte enbart handlar om koldioxidutsläpp!”

Foldern finns nu tillgänglig här och under fliken HMS-Miljö.

Norskspråklig folder her.