GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Marknadsanpassad investering för Kynningsrud Prefab AB

Under semestern installerade Kynningsrud Prefab tre nya avancerade väggbord i produktionen. Marknaden för dessa produkter har ökat.

Som en del av investeringsplanerna i början av året installerades under semestern tre nya väggbord till produktionen, och företaget står nu med utmaningen att trimma in dessa bord så att vi både får en bra arbetsmiljö och lönsam väggproduktion. Orsaken till investeringen av denna dyra och avancerade produktionsutrustning är en ökad förfrågan på just väggar.
Vi började köra in oss på ett bord, men redan nu är samtliga tre i fullt bruk pga orderstocken.
Kynningsrud Prefab AB har förutom utmaningen att få denna utrustning effektiv, samtidigt stora utmaningar i helt nya väggprodukter som vi inte tidigare tillverkat.

Tegelbeklädda väggar
Om några veckor startar vi upp produktion av tegelbeklädda väggar. Detta ställer högre krav på både precision och kvalitet då det är dyra produkter som hanteras därefter.

Konstruktion
Nya produkter bidrar samtidigt till utveckling av vår egen konstruktionsavdelning som i dagsläget dessutom består av många nyanställda. Vi har för ett tag sedan även flyttat våra konstruktörer till nya lokaler och på så sätt skapat en avdelning där alla sitter samlade på ett mer effektivt sätt.
Vår ambition är att på sikt kunna vara så självförsörjande som möjligt med konstruktionsritningar.