GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Lyfter Sveriges näst största vindkraftspark

NC Wind lyfter nu den andra etappen på Gabrielsberget i Nordmaling, söder om Umeå.

Förra året lyfte NC Wind de första 20 vindkraftverken på Gabrielsberget. I år har vi fått i uppdrag att lyfta ytterligare 15 vindkraftverk.

Gabrielsberget kommer omfatta totalt 40 vindkraftverk av Enercons modell E-82 och blir därmed Sveriges näst största vindkraftspark.

Vindkraftverken är växellådslösa och har en rotordiameter på 82 meter. Totalhöjd till vingspets är 150 meter. Den totala installerade effekten är 92 MW. Energiproduktionen beräknas till 260 GWh/år.