GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Lyfter gammal viadukt i Göteborg med mobilkranar

Den 80 år gamla järnvägsbron eller Persontågsviadukten 85 som den egentligen heter, som korsar över Friggagatan i centrala Göteborg skall under sommaren bytas ut. Nordic Crane har kranar uppställda och klara inför det tidspressade arbetet.

Vår 600-tonnare och tre stycken hjälpkranar står nu på Friggagatan i Göteborg för att sektionsvis byta ut viadukten som leder över gatan. Bron består av 24 sektioner och den längsta och tyngsta är 44 meter och väger 90 ton. Den nya bron har större sektioner, till exempel väger nio stycken av dem vardera 200 ton styck.
Brosektionerna gjuts vid gasklockan i Göteborg (se bild) och där står vår andra 600-tonnare uppställd för att lasta dem på våra trailers som sedan transporterar dem till Friggagatan.

På grund av att Friggagatan och järnvägen dagligen är starkt trafikerade är tidspressen på arbetet enormt. Under en tidsrymd på ungefär 60 timmar i sträck kommer vägen stängas av helt när bron ska rivas. Därefter monteras den nya bron under sex dygn vecka 29 och måndag vecka 30 måste kranar vara nerriggade och allt material bortforslat.