GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Lyckad fabriksvisning i Uddevalla

Besökarna hälsades välkomna av Marknadschef Lars Andersson och Försäljningschef Jon Jansson, som presenterade vilka nya möjligheter Kynningsrud har att erbjuda marknaden. Möjligheterna är många med olika fasadalternativ så som ingjutet tegel, infräsning av mönster eller terrazzoslipad betong, kostnadseffektiva lösningar för massiva bjälklag i form av RD/f E samt samt HD/f-50.

– Kan beställare, konstruktörer och arkitekter hitta smidiga lösningar tidigt i projekteringsfasen ger det vinster genom hela projektet med kunden som den slutliga vinnaren. Här är vi gärna med och bidrar med vår kunskap och erfarenhet, säger Jon Jansson.

Rundvandring i fabriken

Besökarna fick sedan under en intressant rundvandring i fabriken ta del av produktionen och följa dess olika stationer. Som avslutning på rundturen serverades lunch ute i fabriken, intill vår sliprobot, där man samtidigt fick se live hur Terrazzoslipning går till.

– Det råder stort intresse för våra fabriksvisningar, vi har redan nästa träff inplanerad. Så håll ögonen öppna, hälsar Lars Andersson.