GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ledarutveckling på Kynningsrud Prefab AB

Kursdeltagare Håkan Andersson med kursmaterialet.

Trots att lågkonjunkturen ännu inte har släppt taget fullt ut, så satsar Kynningsrud Prefab AB ännu mer på sin viktigaste resurs, nämligen personalen.

För att möta framtiden på bästa sätt rustar Kynningsrud Prefab AB genom att utveckla sina ledare, som på sikt kommer att få en större roll med mer ansvar.

Just nu pågår därför ett omfattande ledarutvecklingsprogram där förmän och arbetsledare genomgår en utbildning i ”Personligt ledarskap”. Utbildningen kommer att pågå fram till våren 2010, och ambitionen är att stärka dessa personer inom alla ledarskapsområden!

Företaget som tillhandahåller utbildningen heter LMI (Leadership Management International) och är ett väletablerat
utbildningsföretaget med inriktning på just ledarskap. Utbildningen baseras på självstudier men följer ett tydligt program där man
möter kursledaren varje månad för en genomgång.