GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud renodlar Nordic Crane-namnet

Kynningsrud har som mål att utveckla sin krandivision. Strategin är att växa vidare som en viktig aktör på marknaden för krantjänster och specialtransport. Vi ska behålla och vidareutveckla dagens marknadsområden, samt öka satsningen i de stora städerna och projekt i hela Skandinavien. Vi vill därför renodla vårt varumärke ”Nordic Crane”.

Nordic Crane ska jobba lokalt, regionalt och nationellt och vi vill vara förstavalet som samarbetspartner till våra kunder.

Nordic Crane är redan ett etablerat och väl inarbetat varumärke som är starkt kopplat till våra gröna kranar. Namnet är välkänt hos våra kunder genom mångårig profilering av Kynningsrud Nordic Crane.

Det är viktigt för oss att poängtera att Kynningsruds vision, värderingar och kultur ska behållas och att kran är ett viktigt satsningsområde i Kynningsrud-koncernen. Det är bara namnet och logotypen till kranverksamheten som ändras.
De nya namnen på våra kranbolag blir

  • Nordic Crane AS i Norge
  • Nordic Crane AB i Sverige
  • Nordic Crane A/S i Danmark

Detta är vår nya logotyp. Omprofilering av maskiner, utrustning, arbetskläder och annat kommer ske kontinuerligt.