GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab uppför P-hus i Mölndal

Kynningsrud Prefab levererar stomentreprenad till nytt parkeringshus i Mölndal centrum, som uppförs i samarbete med NCC i Göteborg.

I juli 2012 beräknas det nya P-huset i centrala Mölndal stå klart – med plats för 340 bilar på en bruttoyta av 7400 kvadratmeter och fördelat på fyra våningar.

Beställare och kund är Mölndals Parkerings AB. För totalentreprenaden står NCC i Göteborg till vilka Kynningsrud Prefab kommer att leverera en fullt monterad betongstomme.

Uppdraget genomförs med partneringavtal och montagestart är beräknad till januari 2012.

Kynningsruds entreprenad uppgår till ca 16 miljoner kronor.