GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab slår rekord

Fabriken i Uddevalla har haft en målsättning om att uppnå ett produktionsvärde på 1 miljon kronor varje dag. Detta rekord är slaget många gånger under hösten och senast 17 december, då vi landade på hela 1 160 000 kronor.

Hög omsättning och historiskt god orderreserv
Omsättningen för 2014 kommer att landa på över en halv miljard kronor, och vi har landat uppdrag inför det nya året för ett samlat värde på runt 350 miljoner kronor. Organisationen i Prefab arbetar målinriktat och planmässigt tvärs över gränsen.

Jag tror att vår strategi om att vara etablerade i både Norge och Sverige kan vara bra under tiden som kommer, berättar styrelseordförande Harald Kynningsrud.