GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab leverer og monterer stort næringsbygg i Oslo

Kynningsrud Prefab leverer og monterer stålsøyler, dragere, vegger og hulldekkelementer til Kanalgata 2 AS, et nytt bygg for leietaker Toyota Oslo AS.

Bruttoarealet på 16.000 kvm omfatter salgsareal, kontor og bilverksted. Beregnet montasjetid for Kynningsrud Prefab er 21 uker. Prosjektet har en kontraktssum på 39 mill kroner. Prosjektleder Anders Laxå kan fortelle at det monteres med to montasjelag, noe som gjør at aktiviteten blir meget høy på byggeplassen. Fremdriften går bra.