GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab invigar nytt betonglaboratorium

I arbetet med att ständigt effektivisera produkter och processer tar Kynningsrud steget fullt ut beträffande sin betongproduktion. Prefab AB har snart ett helt eget laboratorium för utveckling av både starkare och billigare betong.

I slutet på förra året påbörjades projekteringen av det laboratorium som nu håller på att färdigställas i en av företagets stora hallar. Projektet är i slutfasen och det är i princip inredning och interiöra lösningar som kvarstår. Bygget som påbörjades i februari skall stå helt färdigt för inflyttning till hösten. Labbet, som är på totalt 75 kvm, inrymmer två kontorslokaler och ett stort labbutrymme.

Forskning och effektivisering
Syftet är att bedriva forskningsarbete i hopp om att effektivisera både kostnader och ytterligare förbättra på den konstaterade hållbarheten på produkterna vi tillverkar. Utveckling av tillslagsmaterial kommer att göras i samarbete med SIKA.

Med detta labb kommer Kynningsrud att ha en bra kontroll av den egna betongproduktionen samtidigt som man bedriver forskning och utveckling som på sikt gynnar hela branschen.