GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab holder stadig fokus på opplæring i bruk av fallsikringsutstyr

Byggebransjen er veldig utsatt for ulykker. I følge Arbeidstilsynets statistikker har ansatte i byggebransjen mye større sannsynlighet for å komme ut for arbeidsulykker enn ansatte i andre bransjer. Kynningsrudgruppen har generelt sterkt fokus på å forebygge ulykker. Kynningsrud Prefab følger opp dette kontinuerlig og arrangerte nok et kurs i bruk av fallsikringsutstyr på forsommeren.

Det er to viktige forhold som behandles på kurset. Det ene er når og hvordan fallsikringsutstyr skal benyttes, men like viktig er rutinen som beskriver hva det er viktig å gjøre i en eventuell ulykkessituasjon.
Den interne opplæringen inneholdt også en praktisk øvelse for å trene rutinene. Det er ofte slike øvelser som gir viktige innspill til forbedringer og revisjoner av rutinene.

Innfestingspunktet
For at utstyret skal være til hjelp i en ulykkessituasjon, forutsettes det at retningslinjene for valg av innfestingspunkt og arbeidsvinkel overholdes. Kravet til innfestingspunktet er at det skal kunne holde 1000 kilo, og vårt interne krav til maksimal arbeidsvinkel er 30 grader. Det finnes dessverre eksempler på at utstyret ikke har ønsket effekt dersom sistnevnte ikke overholdes.

Redning etter fall i sele
Dersom en ulykke inntreffer, er tiden svært kritisk. Man har kun få minutter på seg til å få reddet personen ned for å unngå såkalt hengetraume (en tilstand der en person hengende vertikalt og urørlig i sele opplever: svimmelhet, kaldsvetting, kvalme, øresus, tåkete syn, besvimelsesfornemmelser, tap av bevissthet og etter hvert død pga. sirkulasjonssvikt). Det å trene på redning er derfor SVÆRT viktig.