GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab – ett steg mot en dammfriare miljö!

Äntligen! Säger Joakim Lundvall, skyddsombud, då han inspekterar det nya golvet.

Under sommaren har vi gjutit ett nytt golv på 1.600 m² i fabriken. Detta bidrar till en trevligare, men framförallt en dammfriare miljö då detta golv är lättare att städa.

Vid arbete med betong bildas en hel del damm som innehåller bl.a. kvarts. Detta innebär att det krävs god ventilation och möjligheter att hålla golv så dammfria som möjligt. Varje år utförs mätningar av dammhalten på utvalda ställen i fabriken. Om man kan få ner halten till en viss nivå så behövs inte mätningarna utföras lika ofta. Medicinsk kontroll av personalens lungkapacitet är också en del av arbetsmiljöarbetet vad gäller just damm.