GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab er godkjent lærebedrift

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften ha nødvendige forutsetninger for å gi den opplæringen som læreplanen i vedkommende fag krever. Det er yrkesopplæringsnemnda i hvert fylke undersøker om virksomheten har nødvendig faglært personal, utstyr og rutiner for at den skal være i stand til å gi opplæring etter læreplanen i faget. Prefab har dette på plass, og knytter nå til seg en lærling innenfor platearbeiderfaget.

Lærling

En lærling er en person som er ansatt i en offentlig godkjent lærebedrift eller har en arbeidsavtale med et opplæringskontor for å gjennomgå en fagopplæring in et offentlig godkjent lærefag. Læretiden, sammen med teoretisk undervisning på skole, leder frem til fagprøve i det aktuelle faget. Det er yrkesopplæringsnemnda i fylket som formidler lærlinger til de godkjente bedriftene. Det er imidlertid den enkelte lærling som i praksis har ansvaret for å finne seg en lærlingplass.

Prefab har inngått avtale med Alexander K. Løvstrand fra Glemmen videregående skole, som i en periode har hatt «praksis i bedrift» i stålverkstedet til Prefab. Thomas Karlsen som er faglig leder for ordningen. Vi ønsker Alexander velkommen og ser på han, og lærlingeordningen, som en ressurs for bedriften. At Prefab nå er en godkjent lærebedrift er utvilsomt et kvalitetsstempel.