GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab bygger lagerlokal i Borås

Kynningsrud Prefab har fått i uppdrag att utföra stomentreprenaden till en större lagerlokal,
belägen på Viareds industriområde i Borås. Det totala ordervärdet för företaget uppgår till närmare 10,5 miljoner kronor.

Uppdraget kommer från Fastighets AB Vindan och handlar om att bygga till en redan befintlig lagerlokal med ytterligare 7500 m² lageryta. Byggledare för projektet är Bygg-Fast Projekt AB.

I Kynningsruds åtagande ingår bland annat tillverkning och montage av fasader och betongpelare. Leveransstart är beräknad till vecka 45 och montagearbetet kommer att pågå under fem veckor.