GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab AS har igjen Sentral Godkjenning

Etter hendelsen på prosjekt Nye Gamlebyen har det vært arbeidet målrettet med å få tilbake Sentral Godkjenning for ansvarsrett. Hele bedriftens KS-system har vært gjenstand for en grundig gjennomgang, og bedriftsledelsen har ønsket å bruke både tid og ressurser på denne prosessen.

Av den grunn ble søknaden først sendt i desember – og denne uken fikk vi svaret vi ventet på. Kynningsrud Prefab har sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske Etat. Det Norske Veritas har vært en viktig støttespiller i prosessen, og samarbeidet ble i denne omgang avsluttet ved at de gjennomførte en KS-revisjon av ett av våre prosjekt.

Handlingsplan
Selv om ukens gladmelding på mange måter gjør at vi legger hendelsen på Nye Gamlebyen bak oss, så er vi vel vitende om at KS-arbeid er en kontinuerlig prosess som aldri avsluttes. Det er derfor utarbeidet en handlingsplan for videre KS-arbeid, som blant annet legger opp til flere revisjoner i løpet av inneværende år.

Løpende risikovurdering
Kynningsrud Prefab AS har på mange områder forbedret sine rutiner og arbeidsprosesser, men det er ikke slik at alt det gamle er erstattet med noe nytt. På de fleste områder har vi holdt fast ved det gamle. Det er først og fremst når det gjelder fokus på løpende risikovurdering og kontroll av utført sveisearbeid, at de største endringene er gjennomført. Det er lagt betydelig vekt på å sikre sporbarhet og at det gjøres risikovurderinger også ved endringer i arbeidsforutsetningene. Vårt mål er at vi skal kjennetegnes ved styrke – trygghet – presisjon også i fremtiden.