GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab AB har påbörjat investeringsarbetet

Kynningsrud Prefab AB har nu påbörjat investeringsarbete för 100 milj. kr. Fabriken skall förbättras och effektiviseras.

Nu har äntligen arbetet med att förbättra och effektivisera fabrikens möjligheter och stora potential till att kunna dubbla sin produktion påbörjats.
Nästan alla divisioner inom Kynningsrud koncernen är delaktiga i processerna då det både spontas, gjuts och lyfts samtidigt på fastighetsområdet.

Större och bättre betongstation
För att kunna hantera kommande volymer måste vi ha en större och effektivare enhet för blandning av betong, hjärtat i vår verksamhet. Vi kan inte längre försörja fabriken med den befintliga stationen om vi skall öka volymerna till den nivå som vi i framtiden skall ligga på.

En ny lösning för transport av ballast till betongstationen skall ske via en helt ny mottagningsficka som förenklar och effektiviserar hanteringen av vårt inkommande material.
Denna installation beräknas vara klar efter semestern. Man har även påbörjat grundarbete av den nya kompletterande blandarstationen intill den gamla befintliga stationen.
Arbetet innebär bl.a. att schakta bort stora massor lera och vi anlitar Kynningsrud Fundamentering för att sätta stålspont etc.

Vi har också kommit bra igång med utbyggnaden av vår traversgård nr 2.
I dagarna monteras stålbalkarna och traversen beräknas också vara i funktion efter semestern.