GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab AB effektiviserar fabriken

För att effektivisera ledtiderna för både maskinservice och snickeriverksamheten, håller nu den nya planlösningen på att färdigställas med ett helt nytt formsnickeri och maskinverkstad, inhyst i företagets stora huvudbyggnad.

Tidigare har dessa verksamheter befunnits i en helt annan byggnad på området vilket i många fall inte varit optimalt för vår verksamhet. Även utrustning och annat som varit viktigt i både verkstad och snickeriverksamheten moderniseras nu samtidigt så att vi har två väl fungerande hallar för att kunna supportera vår tillverkning inför framtiden.
Vi hoppas givetvis att närheten till produktionen skall märkas och ge ett tydligt resultat vad det gäller tidsbesparing, kvalitet, kommunikation och persontrivsel. Även hanteringen av inkommande material till dessa verksamheter kommer att underlättas då vi nu kan samla företagets hela godshantering på ett ställe.
– Projektet har pågått sedan september 2010 och beräknas var helt klart för inflyttning i början av mars, berättar Peter Olsson som är projektledare på Prefab AB.
Då har två helt nya golv gjutits, nya väggar har satts upp, ett kontor i varje hall har byggts, nytt ventilationsrum har tillkommit, nya portar har satts upp, ny smörjgrop och spolplatta till verkstaden har byggts osv.
Byggentreprenörer för projektet är SEFA, YIT, EU-installation Byggmontage AB och Uddevalla Måleri.