GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Krans engagemang på Borealis går mot sitt slut

Kent Nilsson, en av Kynningsrud Kran AB:s kranförare som arbetat på stoppet

Borealis industrier i Stenungsund omfattar en kracker och tre polyetenfabriker. Under vecka 42 påbörjas uppstarten av Borealis krackeranläggning igen efter ett cirka sex veckor långt undershållsstopp. Kynningsrud Kran har arbetat under hela stoppet.

Borealis är den enda polyetentillverkaren (PE) i Sverige och anläggningarna finns i Stenungsund, 50 km norr om Göteborg. Vart fjärde till sjätte år sker det ett revisionsstopp då anläggningen genomgår ett grundligt underhåll. I detta arbete krävs lyfthjälp för demontering och montering i underhållsprocessen och Kynningsrud Kran har arbetat där under hela underhållstoppet. Som mest hade Kynningsrud 24 stycken kranar på plats samtidigt. Både kranförare och projektledare är belåtna med arbetet.

– Vi är mycket nöjda med våra killars insatser på plats och de har verkligen gjort ett kanonjobb, säger Kran AB:s marknadschef Hasse Carlsson, som är en av de involverade i projektet.