GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran med på hedring av steinhoggerne

I april i år ble kranformidler Ivar Pedersen i Fredrikstad kontaktet angående løft av et steinhoggermonument. De mer enn 2000 steinhoggerne, som hadde sitt virke i de mange steinbruddene i distriktet, skulle hedres for sin innsats av Historielagene i Østfold.

I april i år ble kranformidler Ivar Pedersen i Fredrikstad kontaktet angående løft av et steinhoggermonument. De mer enn 2000 steinhoggerne, som hadde sitt virke i de mange steinbruddene i distriktet, skulle hedres for sin innsats av Historielagene i Østfold.
Dette var en to dagers jobb med lang bakgrunnshistorie. Historielagene i Østfold, med Harald Thoresen i spissen, har planlagt prosjektet i ni år! Lørdag 19. September ble monumentet avduket i Lykkebergparken i Fredrikstad, mellom det nye SAS hotellet og Mediatilsynet.

Hulrom under bakken
Kynningsrud Kran AS utførte jobben med å få monumentet på plass i løpet av to dager. Prosjektleder hos oss, Ivar Pedersen, forteller at jobben krevde nøye planlagte forberedelser. Grunnforholdene måtte undersøkes, granitt hentes og transporten av motvektene utføres. Siden det er hulrom under hele Lykkebergparken var det store krav til klargjøring og sikkerhet før vi kunne komme til på området med store, tunge kjøretøy. Vi brukte en 200 tonns kran som blir kjørt av Terje Espedal, med motvekter på til sammen 74 tonn. Lastebilavdelingen på Torp var involvert i all transport.