GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran lossar gods för ny avfallsförbränningsanläggning

En avfallsförbränningsanläggning har byggts i Åmotfors. Investeringen på närmare en halv miljard svenska kronor kommer förse bruket med ånga och el för en lång tid framöver.

Kynningsrud Krans åtagande innehöll lossning av allt gods från båt till trailer i Karlstad Hamn och lossning samt montage på arbetsplatsen.

Kranar upp till 600 tons storlek har använts för lyften och stora markförstärkningar krävdes då marken var känslig.

Slutmonteringar utförs under kommande vecka.

Mer information om byggnationen: http://www.branschnyheter.se/article17730.php