GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran har fått sikkerhetshåndboken

Verneombud Morten Kittilsen (t.h.) og lærling i kran- og løftefaget, Eivind Wilberg, har tro på at håndboka vil bli et godt HMS virkemiddel.

Kynningsrud Kran AS, som er en del av Nordic Crane Group, arbeider målbevisst for stadig å bli bedre innen HMS etter rettesnoren «Først HMS – deretter drift og økonomi».

I disse dager mottar alle medarbeiderne i Kynningsrud Kran AS sikkerhetshåndboka som er utformet i felleskap for Nordic Crane Group. Boka, som erstatter dagens HMS-perm, er i lommeformat. Den gir en god oversikt som lettfattelig og tilgjengelig skal hjelpe den enkelte til å utføre alle oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet.

Dette er det første store HMS-samarbeidsprosjektet mellom selskapene i Nordic Crane Group. I løpet av noen måneder får også alle medarbeiderne i Sverige en svensk versjon av sikkerhetshåndboka.