GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran flytter hus på 320 tonn

Morten Engh fra avdelingen på Vinterbro ledet prosjektet med å flytte et hus innenfor et område på en kilometer. Denne kilometeren brukte de to hele dager på!

Huset som ble flyttet er et øvingslokale for brannvesenet, og det er et solid betonghus. Det var et krevende oppdrag, og utfordringene underveis var bratte bakker og krappe svinger, i tillegg til selve tyngden på 320 tonn. Ved hjelp av to Vikingbiler som vinsjet bilene opp den bratteste bakken, ble disse utfordringene forsert også.

Jobben ble utført med vår nye Nicolas henger i samarbeid med en tilsvarende henger fra Statnett.