GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran AS transporterer Verdensportalen for Nobels Fredsenter

Transportavdelingen i Kynningsrud fikk i år, som tidligere år, oppdraget med å frakte og sette sammen Verdensportalen.

Verdensportalen er et kunstverk som forestiller verdenskartet uten grenser, og dette står nå foran inngangspartiet til Nobels Fredssenter.

Utstillingen ”Fra King til Obama”, årets fredsprisutstilling ”A Call to Action” og Barak Obama sitt norgesbesøk er årsaken til at Verdensportalen ble satt opp. Mellom hver gang den står utstilt, blir den lagret av Kynningsrud.

Verdensportalen ble i sin tid laget av materiale som skulle bli en gresk kanonbåt. Båten ble avbestilt og Norsk Hydro kunne bruke materialet til et mer fredlig formål.