GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Kran ABs Hans Jonsson fick HMS-prisen för 2008

Reparatör Hans Jonsson, som er anställd hos Kynningsrud Kran AB med depå Trollhättan som bas fick utmärkelsen HMS-prisen för 2008 i Sverige.

Motiveringen som ledde till utmärkelsen löd ” Hasse J är en verkstadskille som aldrig säger att det inte går! Han ser möjligheter, inte hinder och tänker alltid på säkerheten när han reparerar våra fordon.”