GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud köper område på Kasen i Uddevalla

Förvärvet innebär att Kynningsrud Kasen AB utökar arealen med 14.000m² mark och 7.500m² lokaler.
Detta är ett positivt steg för framtida investeringar och utvecklingsarbete för både fastighetsbolaget Kynningsrud Krasen AB och Kynningsrud Prefab AB.