GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud – kontinuerlig videreutvikling av HMS

Som et ledd i det sterke fokuset på HMS samler gruppen hvert år verneombud og ledere til HMS-seminar. Med utgangspunkt i at ”Vi kan alle lære av hverandre” fokuserte deltakerne på å utveksle erfaringer og lære av hverandre.
Kynningsruds formulerte HMS-verdier var basis for seminaret. For å skape god kultur innenfor HMS må vi dyrke våre verdier og det er helt grunnleggende at daglige ledere involverer seg.

Erfaringsoverføring
Med målsetning om erfaringsoverføring presenterte alle selskapene sin kompetanse innenfor HMS under temaet ”Vi er gode til – Vi kan bli bedre på”. Samtaler med deltakerne og gruppearbeidet som ble gjennmført viste tydelig at de enkelte selskapene fikk mange gode innspill fra hverandre for videreutvikling av HMS-arbeidet. Innspillene skal bearbeides internt i selskapene framover.
Som observatør hadde HMS-leder Torkil Kynningsrud invitert Pål Brekke, HMS/KS-leder for AF Decom Offshore. Han har tidligere holdt kurs innenfor HMS for Kynningsrudgruppen og kjenner oss godt.
– Det er veldig positivt med et slikt seminar som dette og det er en klar styrke for fokuset på HMS at lederne er engasjerte deltakere i dag, sier Brekke.