GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering på Strømmen Storsenter

Kynningsrud Fundamentering starter i disse dager opp jobben med et tilbygg på Strømmen storsenter.

Oppdraget utføres for Øie Entreprenør og er en utvidelse av det eksisterende senteret. Byggherre er Olav Thon gruppen. Byggingen foregår på Nordvestsiden av dagens senter, nærmere bestemt langs ”Sagelva” som renner gjennom deler av byen.

Kynningsrud Fundamentering har i løpet av det siste halvannet året hatt flere oppdrag i samme område for blant annet Peab og Veidekke Entreprenør.
Faktaopplysninger:
• Kontraktsum ca. 18,5 mill kroner
• Byggetid for våre arbeider ca. 8 mnd.
• 4000 m2 med spunt
• 3300 m stålkjernepeler
• 4200 m stagforankring.