GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering og Kynningsrud Prefab bygger ny kai

Kaiprosjektet bygges for Parker Scanrope i Tønsberg, som produserer kabel- og moringsløsninger for offshore industrien

Det nye kaiområdet på ca. 1.800 m2 skal brukes som lagerområde for industribedriften. Kaikonstruksjonen består av rammede stålpeler fra 25 – 50 m, som det blir montert prefabrikkerte betongbjelker og hulldekker på. Prosjektet betyr en omsetning for oss på ca. 8 millioner kroner.

Kynningsrud Fundamentering og Kynningsrud Prefab bygger ny kai