GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering kjøper seg inn i Hallingdal Bergboring AS

Familiebedriften, som drives av brødrene Nils og Geir Veslegard, ble etablert i 1952. Selskapet har 30 ansatte og 15 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innenfor fundamentering. Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring.

Banebrytende

De siste årene har Hallingdal Bergboring sammen med Kynningsrud Fundamentering utviklet boremetoder og løsninger som er banebrytende for norske grunnforhold og fundamenteringsmåter. Prosjekter som Møllenbergtunnelen i Trondheim og DnB Barcode i Bjørvika er eksempler i så henseende.

Med dette strategiske eierskapet vil begge firmaene styrkes og ha mulighet for videreutvikling innenfor fundamentering og borede løsninger.

Brønnavdelingen i Hallingdal Bergboring styrkes også og gis mulighet for tettere samarbeid med Veidekke.

Kynningsrud Fundamentering AS eies 78 % av Veidekke Entreprenør AS.

Kontaktpersoner:
Ivar Kynningsrud, Daglig leder i Kynningsrud Fundamentering AS, mob: +47 901 80 928, ivar.kynningsrud@kynningsrud.no

Geir Veslegard, Daglig leder i Hallingdal Bergboring AS, mob: +47 909 74 752, geir@bergboring.no