GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering jobber videre på Operakvarteret i Oslo

I Bjørvika i Oslo er det stor byggeaktivitet. Totalt skal 900 000 kvm bygges ut til boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet. Kynningsrud Fundamentering fundamenterer nå trinn 2 av delprosjekt MAD B11 Bolig for Barcode Basement AS.

Kynningsrud Fundamentering har vært igang med grunnarbeider i området i lengre tid, trinn 1 av prosjekt Barcode  ble ferdigstilt våren 2010 og inneholder 53 leiligheter.

Trinn 2 består av 60 leiligheter med planlagt innflytting i slutten av 2012. I tillegg skal det i trinn 3-5 bygges totalt ca. 350 leiligheter. Hele prosjektet er beregnet ferdigstilt i løpet av 2014.

Prosjekt MAD Bolig oppføres mellom Visma og DnB. Dette er en utfordring for grunn- og byggearbeidene, siden det er lite areal til rådighet.

Kynningsrud Fundamenterings jobb omfatter:

RD-Pel Ø508 -25 stk – 750 m
Stålkjerner: Ø150 til Ø200 – 90 stk – 2.800 m
Spunt:   Wx600 – Wx1700 – 1.100 m2

Oppstart 1. oktober med ferdigstillelse innen 1. februar 2011.

Prosjekt- og byggeledelse: Vedal Prosjekt

Les mer om utbyggingen av området i Bjørvika på Operakvarterets hjemmeside.