GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering i gang med stor-jobb for BAMA

Pelearbeidene er i full gang for BAMAs nye logistikksentrum.

Det skal leveres og rammes cirka 72.000 lm betongpeler. Bygget skal fundamenteres på peler med frittbærende dekke som gulv.

Midt i Groruddalen
Tomten det skal bygges på ligger midt i Groruddalen. BAMA ønsker at en større andel av deres transport skal gå med miljøvennlig jernbane. Tomta ligger i så måte perfekt til, da den er i nær tilknytning til Alnabru. BAMA ønsker å skape et logistikksentrum for sin virksomhet på området. Hele veien tenker de miljøvennlige og driftsoptimale løsninger.

Det skal også etableres en ny bru over jernbanelinjen parallelt med eksisterende anleggsbru. Dette blir innfallsporten til anlegget.

Jobben startet opp nå i september, og skal ferdigstilles i desember. Verdi på jobben vil være ca 45 mill.