GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering i det nye regjeringskvartalet.

Vegg i vegg med en fredet gård i Oslo fra 1898 skal det reises en 12-etasjers bygning i stål og glass. Kynningsrud Fundamentering skal inn med folk, maskiner og utstyr og sørge for et skikkelig fundament.

Den eksisterende nabobygningen er en fredet gård fra 1898. Det var Statens Enkekasse, forløperen til Pensjonskassen, som oppførte bygningen i sin tid. Det er nå tatt beslutning om å reise et stort, moderne bygg inntil den fredede gården for Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Krevende
Det er alltid utfordrende å jobbe inntil eksisterende bygg, og ekstra utfordrende er det når det eksisterende bygget er fredet. Som fundament for det nye bygget i Teatergata 9 skal vi sette 1.120 m2 spunt, 116 lm stålkjernepeler og 1550 lm stag. Det nye bygget er planlagt i 12 etasjer, med høyde tilpasset byggene rundt.
Bygget blir totalt på ca. 21.000 kvadratmeter og skal romme 450 arbeidsplasser. Går alt etter planen, er de nye lokalene innflytningsklare våren 2012.

Vår oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS og byggherre er Statsbygg.