GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering har fått ny kontrakt i Operakvartalet

Dette er tomta med de fire bygningene i høyere hjørne. Her skal det spuntes og avstives for tre kjellerplan under gatenivå. Kilde: http://osu.no/

Kynningsrud Fundamentering AS er tildelt kontrakt med spunt og avstivning for Barcode B13 i Operakvartalet i Oslo. Kontrakt ble inngått i slutten av mai, og arbeidene i felt starter opp i uke 23. Arbeidet består av ca. 5.000 m2 spunt – 5.000 lm stag og ca. 1.500 lm innvendig røravstivning. Arbeidet vil foregå i to perioder, juni – desember 2011 og juli – desember 2012. Kontraktssum ligger på ca. kr. 22 millioner kroner.

Om utbyggeren Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001. Bak OSU står Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. De tre selskapene eier hver 1/3 av OSU.

Om utviklingsprosjektet OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom, på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S – fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken. Vi skal utvikle ca 350 000 kvm av de totalt omkring 900 000 kvm nærings- og boligarealer som ligger innenfor Bjørvika-reguleringen. Området OSU er i gang med å bygge ut, har fått navnet OperaKvarteret. OperaKvarteret vil foreløpig bestå av 12 bygg, som kommer på rekke og rad etter Thons Hotell Opera. Alle byggene tegnes etter Barcode-prinsippet, som innebærer høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. Totalt vil OSU bygge ca. 380 boliger, der det vil bo omkring 2 000 personer. Næringsarealene vil gi ca. 10 000 arbeidsplasser.