GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering fundamenterer Sørengautstikkeren i Oslo

Sørengautstikkeren sentralt i Oslo blir hovedstadens kanskje fineste og dyreste boligområde. Her skal det bl.a. bygges 950 nye leiligheter.

Kynningsrud Fundamentering AS har tidligere fundamentert Operaen og vi arbeider nå med det nye bygget der DnB Nor skal flytte inn.
I det samme området finnes Oslos kanskje dyreste og fineste boligtomter som kalles for Sørengautstikkeren. Her skal det bygges 950 leiligheter og 5000 m2 næringsbygg. Første byggetrinn består av 125 leiligheter.

Vårt oppdrag
Vi skal fundamentere første byggetrinn på ca. 15.000 lm stålkjernepeler. Arbeidene utføres våren/ sommeren 2010.

Vår oppdragsgiver
Vår oppdragsgiver er AS Ing. Gunnar. M. Backe og byggherre er Sørenga Utvikling KS.