GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering bygger eksklusive leiligheter i Sarpsborg

Kynningsrud Fundamentering har i disse dager startet arbeidet med peling for eksklusive leiligheter i Sarpsborg sentrum.

Fritznerkvartalet har sentral beliggenhet ved sykehuskrysset i Sarpsborg. Borettslaget skal bestå av 32 leiligheter i byggetrinn 2. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sobbl og Betongbygg AS.
Arbeidene er nå godt i gang og vi skal ramme ca. 2130m betongpeler i dimensjonene P230 (840m) og P270 (1290m).