GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering bygger bro i Drammen

I april startet Kynningsrud Fundamentering AS fundamenteringsarbeidene på Øvre Sund Bru, som er en del av hovedtrafikkåren i Drammen. Dette er en sjøjobb der all fundamentering skjer fra flåte.

Vårt oppdrag er å fundamentere for brofundamentene i elven og spunte rundt disse. I tillegg har vi fundamentering for broen på Hamborgsund – med ramming av betongpeler. Totalt skal vi sette 3.200 m2 spunt og ramme 3100 lm betongpeler og 1100 lm stålrør med diameter 813 mm.

Sjøjobb med spesielle utfordringer
For oss er dette en stor jobb på over 20 millioner kroner og den byr på spesielle utfordringer. Det er en sjøjobb der all fundamentering skjer fra flåte. Normalt er det større toleranser for slike jobber enn for landjobber, men i dette tilfellet er kravet samme toleranser som på land.

Vår oppdragsgiver er Strøm Gundersen AS og byggherre er Statens Vegvesen. Brua fra Grønland til Hamborgstrøm på Bragenes skal stå ferdig sommeren 2010. Vi regner med å være ferdig med våre arbeider i løpet av høsten 2009.