GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering AS sikrer fundamentet for egen bankforbindelse

I mai startet Kynningsrud Fundamentering AS opp jobben med å fundamentere for det nye hovedkontoret til DnB Nor sammen med Hallingdal Bergboring AS.

Kort fortalt skal det bygges tre bygninger på inntil 17 etasjer på tre adskilte tomtestriper. Bygningene forbindes under bakkeplan i plan 0, som har et samlet areal på ca 10 000 m2. Her er det planlagt møteromssenter, kantine og areal for en rekke fellesfunksjoner. De tre byggene til sammen vil utgjøre ca. 80 000 m2. Les mer om prosjektet her.

Intens jobbing gjennom hele sommeren
Vårt oppdrag er å sette ca. 500 stk stålkjernepeler og ca. 150 stk. borede pilarer i store dimensjoner. Det har vært full aktivitet og intens jobbing på prosjektet i sommer – sammen med Hallingdal Bergboring har vi hatt opp til 25 mann på plassen i inntil 7 dager i uken gjennom hele sommeren.

Det har vært en stor utfordring med fjerning av slam etter boring av de store rørdimensjonene. Fundamentene for det første bygget begynner nå å ta form, og vår frist for fundamenteringen av dette bygget er 25. september. Ferdigstillelse for fundamentering av alle tre bygg vil ikke skje før sommeren 2010. Se bildene for å få et inntrykk av dimensjonen på anlegget.