GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Eiendom utvikler logistikkpark i Jönköping i JV

Kynningsrud og Järngriden kjøper utviklingseiendom fra Sveaskog i Torsvik-området, strategisk plassert langs E4 i Jönköping. Eiendommen Hyltena 1:104 skal utvikles av Kynningsrud Fastighet og Järngrinden Logistikbyggnader i et JV-samarbeid.

Eiendommen dekker et omfattende landareal på rundt 330 000 kvadratmeter og har planlagt byggeareal på inntil 200.000 kvadratmeter byggeareal.

God beliggenhet i direkte tilknytning til E4

Eiendommens ideelle beliggenhet langs E4 i en av Sveriges mest trafikkerte transportårer og direkte nærhet til av- ​​og påkjøringer, gir enkel tilgang til både nasjonale og internasjonale markeder.

Torsvik kan derfor anses som den optimale destinasjonen for logistikkbedrifter med en fleksibel og pålitelig distribusjonskjede.

Optimalt for logistikk

For investorer og selskaper som søker en strategisk base for sin logistikkvirksomhet, gir beliggenheten ikke bare en mulighet for ekspansjon, men også tilknytning til et dynamisk industrimiljø som kan drive vekst i regionen. For tiden er området under detaljregulering, og fastsettelse av tidspunkt for byggestart er derfor foreløpig ikke klar.

Tel +46 70633 0045

per.andersson@kynningsrud.se

Tel: +46 73075 0101

anders.bothen@jarngrinden.se